Trasa

W zależności od warunkach pogodowych, lawinowych oraz od stanu pokrywy śnieżnej organizatorzy biorą pod uwagę dwa warianty trasy zawodów. Start w obu wariantach będzie miał miejsce przy schronisku w Dolinie Chochołowskiej.

W wariancie I etap podbiegu będzie wytyczony z Polany Chochołowskiej w kierunku północno-wschodnim wzdłuż zielonego szlaku turystycznego.  Następnie skręci na południe wzdłuż czerwonego szlaku turystycznego pozostawiając Wielki i Mały Kopieniec po lewej stronie, poprzez Polanę Trzydniówkę i żleb Kulawiec osiągając Trzydniowiański Wierch (4,1 km, suma podejść 695m). Tutaj zacznie się pierwszy zjazd: z Trzydniowiańskiego Wierchu wzdłuż czerwonego szlaku turystycznego Doliną Jarząbczą do Polany Chochołowskiej (5,2 km). Następie rozpocznie się drugi podbieg Doliną Wyżnią Chochołowską wzdłuż zielonego szlaku na Rakoń (4,9 km, suma podejść 760m), gdzie rozpocznie się zjazd wzdłuż szlaku narciarskiego do górnych partii Doliny Wyżniej Chochołowskiej (2 km). Stamtąd rozpocznie się kolejny podbieg wzdłuż szlaku zielonego prowadzącego na grań między Rakoniem a Wołowcem (2,5km, suma podejść 680m), po osiągnieciu grani trasa skręca na południe w kierunku Wołowca wzdłuż szlaku niebieskiego. Po osiągnięciu szczytu Wołowca rozpocznie się ostatni zjazd – granią w kierunku Rakonia, przez Długi Upłaz na Grzesia, a dalej do schroniska w Dolinie Chochołowskiej, gdzie zlokalizowana będzie meta (6,5 km).

 

W wariancie II pierwszy podbieg z polany Chochołowskiej wytyczony będzie na Grzesia wzdłuż żółtego szlaku turystycznego, a po osiągnieciu Grzesia, Długim Upłazem na Rakoń, a później Wołowiec wzdłuż szlaku niebieskiego (6,5 km, suma podejść 1000m). Następnie rozpocznie się zjazd z Wołowca na Rakoń wzdłuż szlaku niebieskiego i dalej zjazd wzdłuż szlaku narciarskiego do górnych Partii Doliny Wyżniej Chochołowskiej (3 km). Kolejny etap będzie prowadził zjazdem wzdłuż zielonego szlaku do Doliny Chochołowskiej (2,5 km). Tutaj rozpocznie się drugi podbieg Doliną Jarząbczą wzdłuż czerwonego szlaku turystycznego na Trzydniowiański Wierch (5,2 km, suma podejść 685m). Po osiągnięciu Trzydniowiańskiego Wierchu rozpocznie się ostatni zjazd w kierunku żlebu Kulawiec, a później żlebem na Polanę Trzydniówkę wzdłuż szlaku czerwonego (2,7 km). Po zjeździe ostatnim etapem będzie krótki podejście Polaną Chochołowką do schroniska w Dolinie Chochołowskiej wzdłuż zielonego szlaku turystycznego (1,4 km, suma podejść 80m).