Mapy

Ostateczna mapa zawodów. Trasa główna została zastąpiona trasą alternatywną z powodu braku ciągłości pokrywy śniegu na długości ok 5km od Wielkiej Polany w Dolinie Małej Łąki do Kobylarzowego Żlebu.