Formuła historyczna

O co tutaj chodzi?

Formuła historyczna naszych zawodów odróżnia nas od innych zawodów w narciarstwie wysokogórskim, gdyż składają się na nie trzy etapy główne (dwa obowiązkowe i jeden fakultatywny) oraz jeden istotny element.

Etapy:

  • obowiązkowy podbieg na czas (bywa, że z odcinkiem pokonywanym w rakach)
  • obowiązkowy zjazd pomiędzy bramkami na czas
  • fakultatywnej wycieczki bez pomiaru czasu
  • ciepłego posiłku, wręczenia nagród, ciekawych prelekcji oraz imprezy do rana

Pozwala to wyłonić zawodników, którzy mają dobrą kondycję oraz bardzo dobrze jeżdżą na nartach w terenie.

Punktacja

Zasady obliczania liczby punktów końcowych na pierwszy rzut oka mogą wydać się skomplikowane, jednak umożliwiają one porównanie względnej straty czasu do zwycięzcy w  podbiegu i w zjeździe.

Dokładny wzór za pomocą którego wyliczana jest ilość punktów każdej pary znajdziecie w Regulaminie zawodów.