Regulamin

Regulamin XXXII Memoriału Jana Strzeleckiego w Narciarstwie Wysokogórskim 
7 marca 2020 – Tatry
1. Nazwa zawodów:   XXXII Memoriał Jana Strzeleckiego w Narciarstwie Wysokogórskim
2. Termin zawodów i zapisy:
Termin zawodów:  sobota 7 marca 2020 roku
Zapisy oraz płatność za udział w zawodach przez Internet na stronie panel.kw.krakow.pl/zawody/strzelecki-2020 będą możliwe do czwartku 5 marca  2020 do godziny 12:00. Po tym terminie zapisy będą możliwe na miejscu w biurze zawodów bez gwarancji posiłku. Limit par 50.

Wysokość wpisowego przy rejestracji przez Internet(http://panel.kw.krakow.pl/zawody/strzelecki-2020) wynosi:

  • do 05 marca 2020 – 145 zł od osoby – wymogiem jest dokonanie rejestracji przez Internet i dokonanie płatności online.
  • przy rejestracji i wpłacie w biurze zawodów, opłata za udział wynosi 160 zł od osoby.
W cenę wpisowego wliczony jest udział w zawodach, posiłek regeneracyjny po zawodach, obstawa TOPR, opłata od każdego zawodnika na rzecz TPN, ubezpieczenie NW w wysokości 20 tys zł, oraz pakiet startowy.
3. Organizator:
Klub Wysokogórski Kraków – Sekcja Narciarstwa Wysokogórskiego
4. Adres biura zawodów:
Kwatera Główna
Tytusa Chałubińskiego 35, Zakopane
5. Program zawodów:
Piątek 6 marca 2020
18:00 – 21:15 – odbiór numerów startowych w biurze zawodów(Kwatera Główna)
21:00 – 21:30 – odprawa zawodników w biurze zawodów(Kwatera Główna)
Sobota 7 marca 2020
7:00 – otwarcie biura zawodów w Hotel Górski PTTK Kalatówki
8:00 – zamknięcie list startowych
8:15 – odprawa zawodników w Hotel Górski PTTK Kalatówki
8:30 – kontrola przedstartowa zawodników
9:00 – start zawodników wszystkich kategorii
od 12.30 – posiłek regeneracyjny w Hotel Górski PTTK Kalatówki
15:00 – zamknięcie mety
16:30 – wywieszenie wyników nieoficjalnych w biurze zawodów(COS Piekiełko)
16:30 – 16:45 – przyjmowanie protestów w biurze zawodów przez Przewodniczącego Jury
17:15  – 17:45 – rozpatrzenie protestów, ogłoszenie oficjalnych wyników, dekoracja zwycięzców, zakończenie oficjalnej części zawodów
6. Przebieg trasy:
Start: Polana Kalatówki
Meta: Polana Kalatówki
Etap I – Polana Kalatówki – Hala Kondratowa – Przełęcz Kondracka – Kopa Kondracka
Etap II  – zjazd terenowy:  Przełęcz pod Kopą Kondracką – Hala Kondratowa (wzdłuż zielonego szlaku turystycznego, Długim Żlebem)
Etap III – podejście fakultatywne:   Hala Kondratowa – Dolina Goryczkowa – Kasprowy Wierch – rejon Goryczkowej Przełęczy nad Zakosy – Dolina Goryczkowa – Polana Kalatówki.

7. Kategorie zawodników i zasady klasyfikacji:

7.1. Zawodnicy startują w ZESPOŁACH DWUOSOBOWYCH.
Są podzieleni na następujące kategorie:
– Pary żeńskie
– Pary męskie
– Pary mieszane
W zależności od liczby startujących zawodników, możliwe będzie wydzielenie kategorii wiekowych.
W zawodach dopuszcza się start osób niepełnoletnich w kategorii kadetów (roczniki 2003, 2004 i 2005).
W przypadku osób niepełnoletnich w dniu zawodów jest wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.
7.2. Sędziowie są obowiązani sprawdzić obecność zawodników na starcie. Zawodnicy nieobecni na starcie podczas tej kontroli nie są klasyfikowani.
Sędziowie dokonują przed startem przedstartowej technicznej kontroli zawodników, kontroli detektorów lawinowych.
7.3. Zawody składają się z:
A. części „obowiązkowej”, o przewyższeniu ok. 1010 m, na której to trasie znajdują się odcinki „na czas” : podbiegu (o przewyższeniu ok. 500 – 1000 m) oraz zjazdu terenowego po chorągiewkach kierunkowych oraz obowiązkowych do przejechania bramkach.
B. części „fakultatywnej”, o dodatkowym przewyższeniu ok. 500 m, dla sportowo bardziej ambitnych zespołów (nie dotyczy kadetów), możliwość wejścia na trasę fakultatywną będzie ograniczona limitem czasowym podanym na odprawie.
7.4 Limit czasu na pokonanie całej trasy zawodów wynosi 6 godzin dla danego zespołu liczony od momentu jego startu.
7.5 Klasyfikacja zawodników
7.5.1 Klasyfikacja zawodników w zespołach dwu osobowych, odbywa się według „włoskiego” modelu punktacji, przy czym zespół, który uzyskał NAJNIŻSZĄ ilość punktów, wygrywa.
7.5.2 Zasady obliczania liczby punktów – wzór punktacji:
W = Cp + Dz/Dp x Np/Nz x Cz – F + K
gdzie: W – wynik punktowy danego zespołu,
Cp – czas podbiegu danego zespołu liczony w sekundach,
Dp – deniwelacja podbiegu w metrach,
Dz – deniwelacja zjazdu w metrach,
Np – czas podbiegu najszybszego zespołu,
Nz – czas zjazdu najszybszego zespołu,
Cz – czas zjazdu danego zespołu liczony w sekundach,
F – punkty odejmowane za odcinek fakultatywny (600 pkt),
K – punkty karne dodawane za przekroczenie limitu czasu zawodów (1 min = 20 pkt) oraz wynikające z punktu 7.5.3
7.5.3 Kary
Podczas zjazdu na czas, ominięcie światła bramki wyznaczonej podwójnymi tyczkami z czerwoną płachtą skutkuje dyskwalifikacją zespołu.
Jest możliwe zatrzymanie się, podejście oraz powrót na trasę w celu poprawnego ominięcia bramki, jest to jedyny sposób na uniknięcie dyskwalifikacji.

Minuty karne wynikające z Rozdziału XVI: DYSKWALIFIKACJA I KARY regulaminu zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim opracowanego przez KNW PZA będą przeliczane na punkty ważone proporcjonalne do punktacji zawodów.
8. Wymogi sprzętowe:
Wyposażenie wyliczone poniżej musi spełniać wymogi europejskie (EU) lub wymogi UIAA lub wymogi ISMF. O zmianach w liście wyposażenia obowiązkowego zawodnicy będą informowani na bieżąco.
W przypadku niespełnienia przez zawodnika wymogów sprzętowych, nie zostanie on dopuszczony do udziału w zawodach.
Podstawowe obowiązkowe wyposażenie zawodnika:
8.1. Narty muszą posiadać metalowe krawędzie na co najmniej 90% swojej długości oraz mieć szerokość co najmniej 60 mm pod stopą. Narta musi mieć długość minimalną 160 cm dla mężczyzn i 150 cm dla kobiet oraz kadetów. Wiązania muszą umożliwiać ruch pięty podczas podchodzenia lub zjazdu i mogą, lecz nie muszą, być wyposażone w paski zabezpieczające, na ryzyko zawodnika. Zarówno przednia, jak i tylna część wiązań muszą być jednego producenta i nie mogą być modyfikowane. Tylna część wiązania musi zapewniać bezpieczne wypinanie w płaszczyźnie przód-tył, jak i na boki (w płaszczyźnie prostopadłej), przednia część wiązania nie musi mieć bezpiecznika pod warunkiem informacji producenta o braku bezpiecznika. Ciężar minimalny jednej narty z wiązaniem to 700g dla kobiet, 750g dla mężczyzn.
8.2. Buty muszą sięgać ponad kostkę i muszą posiadać podeszwę typu vibram lub podobną na co najmniej 80 % powierzchni stopy. Głębokość bieżnika podeszwy ma wynosić co najmniej 4 mm. Do butów musi być możliwe przypięcie metalowych raków. Skorupa nie może być oklejana taśmą.
8.3. Para kijków narciarskich alpejskich, skiturowych lub biegowych o maksymalnej średnicy rurki 25 mm z kółkami z tworzywa innego niż metal.
8.4. Para fok. Ze względu na zasady ochrony środowiska nie wolno stosować taśm samoprzylepnych.
8.5. Ubranie dolnej połowy ciała: długie spodnie o rozmiarze odpowiednim dla danego zawodnika. Konieczne są co najmniej dwie warstwy ubrania (obydwie z długimi nogawkami: jedna musi być z materiału nieprzepuszczalnego dla wiatru, wodoodpornego i oddychającego).
8.6. Ubranie górnej połowy ciała: z długimi rękawami o rozmiarze odpowiednim dla danego zawodnika. Konieczne są co najmniej cztery warstwy ubrania: jedynie pierwsza warstwa może być z krótkimi rękawami, natomiast jedna wierzchnia warstwa musi być wodoodporna i oddychająca, oraz
czwarta ocieplająca warstwa z długimi rękawami o rozmiarze odpowiednim dla danego zawodnika.
8.7. Detektor lawinowy 457 kHz. Każdy zawodnik musi nosić to urządzenie na sobie w trybie
nadawania przez cały czas trwania zawodów. Urządzenie musi być umieszczone pod ubraniem
w bezpośrednim kontakcie z ciałem zawodnika. Detektor nie może być widoczny nawet
w sytuacji rozpięcia kombinezonu ze względów termicznych. Zawodnik jest odpowiedzialny
za sprawdzenie czy urządzenie działa poprawnie.
8.8. Łopata ratunkowa do śniegu (o wymiarach powierzchni roboczej co najmniej 20 cm x 20 cm
i stylisku w kształcie litery „T” lub „L”), o długości w pozycji roboczej minimum 50 cm, nie
przerabiana. Określenie „łopata ratunkowa do śniegu” jest definiowane przez producenta.
8.9. Sonda lawinowa o minimalnej długości 240 cm i minimalnej średnicy 10 mm. Sonda nie
może być przerabiana po wyprodukowaniu. Sformułowanie „sonda lawinowa” określa
producent.
8.10. Płachta ratunkowa o powierzchni minimum 1,80 m2. Sformułowanie “płachta ratunkowa”
określa producent.
8.11. Rękawice chroniące całą rękę do nadgarstka, obowiązkowo założone na ręce przez cały czas trwania zawodów.
8.12. Okulary/gogle narciarskie/ szybka przeciwsłoneczne z filtrem.
8.13. Plecak o pojemności wystarczającej do pomieszczenia całego wymaganego sprzętu z dwoma paskami mocującymi narty (noszenie nart w inny sposób jest niedozwolone).Dopuszcza się noszenie nart swoich i partnera z zespołu pod warunkiem wyposażenia plecaka w druga parę pasków mocujących, jednak każdy członek zespołu powinien mieć plecak wraz z wymaganym wyposażeniem na plecach na całej trasie zawodów.
8.14. Kask. Należy go obowiązkowo nosić na głowie zapięty na podbródku przez cały czas trwania zawodów. Kaski muszą być zgodne z normą UIAA 106, EN1077 lub EN 12492.
8.15. Gwizdek
Organizator ma prawo do odrzucenia każdej części ekwipunku, która będzie niewłaściwa lub uszkodzona.
8.16. Wyposażenie dostarczone przez organizatora: Numery dla zawodników. Numery dostarczone przez organizatora muszą być noszone w miejscach do tego przeznaczonych przez cały czas trwania zawodów (plecak). Nie wolno ich zwijać ani obcinać.
8.17.Dodatkowe obowiązkowe wyposażenie zawodników, które organizatorzy lub jury mogą wymagać po wcześniejszym ogłoszeniu tych wymagań w materiałach informacyjnych o zawodach:
8.17.1. Czwarta ocieplająca warstwa ubrania górnej połowy ciała z długimi rękawami o rozmiarze odpowiednim dla danego zawodnika
8.17.2. Czapka lub opaska.
8.17.3. Rękawice (druga para) lub łapawice.
8.17.4. Okulary przeciwsłoneczne z filtrem (druga para).
8.17.5. Sprawna czołówka.
8.17.6. Para metalowych raków zgodna z normą UIAA 153 z co najmniej 10 zębami, w tym dwoma frontowymi, dopasowanych do butów zawodnika oraz z paskami zabezpieczającymi. Kiedy raki nie są noszone na butach, muszą być spakowane w plecaku, zębami do siebie. W przypadku specjalnej kieszeni plecaka na raki, kieszeń musi być przypięta do plecaka. Raki nie mogą być modyfikowane. Nieodpowiednie raki lub nieodpowiednie ich użycie prowadzi do dyskwalifikacji.
W czasie użycia raki muszą być zapięte na butach i zabezpieczone paskami.
9. ZACHOWANIE ZAWODNIKÓW
9.1. Każdy zawodnik, który zostanie doścignięty musi obowiązkowo i natychmiast ustąpić drogi zawodnikowi który mówi: „Track” lub „Trasa”. Jeśli istnieją dwa ślady, to ślad górny jest dla zawodników szybszych.
9.2. Każdy zawodnik w kłopotach może zrezygnować z dalszego udziału w zawodach ze swojej inicjatywy, albo być zdjętym z trasy przez dyrektora zawodów. Rezygnacja lub zdjęcie z trasy powinna mieć miejsce na punkcie kontrolnym z wyjątkiem okoliczności nadzwyczajnych.
9.3. Wszyscy zawodnicy są zobowiązani przyjść z pomocą osobie będącej w niebezpieczeństwie. Jury weźmie pod uwagę czas poświęcony na udzielenie pomocy.
9.4. Zabronione jest korzystanie z pomocy zewnętrznej podczas zawodów. Wyjątek: wymiana dowolnej ilości złamanych kijków i złamanych nart – zawodnik musi oddać złamany element sędziemu w punkcie kontrolnym lub punkcie kierunkowym (także na starcie lub na mecie); nowy element można wziąć w dowolnym miejscu trasy od dowolnej osoby.
9.5. Każde niestosowne zachowanie lub niezastosowanie się do regulaminu zgłoszone do przewodniczącego jury musi być potraktowane zgodnie z regulaminem i zbadane przez jury.
9.6 Zawody odbywają się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie TPN, m.in.;
–  zakaz schodzenia ze szlaku,
–  zakaz wyrzucania śmieci,
–  zakaz hałasowania,
–  zakaz płoszenia zwierząt.
10. Protesty
10.1 Protesty zgłaszane są pisemnie u Przewodniczącego Jury przez 15 minut od ogłoszenia nieoficjalnych wyników w biurze zawodów.
10.2 Jury sporządzi szczegółową pisemną decyzję w sprawie protestu w ciągu godziny.
10.3 Zawodnicy mogą apelować od tej decyzji do KNW.
10.4 Protest powinien zawierać: imię i nazwisko, numer telefonu zgłaszającego, numer zawodników, których dotyczy protest, szczegółowy opis protestu, datę i godzinę złożenia protestu, konkretne punkty regulaminu, które zostały złamane, 50 zł opłaty w gotówce, która zostanie zwrócona w przypadku pozytywnego rozpatrzenia protestu.
11. Postanowienia dodatkowe
11.1. Zawody mogą być odwołane i przeniesione na inny termin w przypadku wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych.
11.2. Uczestnicy mogą wziąć udział w zawodach po uiszczeniu opłaty startowej.
11.3. Osoby, które zrezygnują ze startu nie mogą ubiegać się o zwrot wpisowego.
11.4. Uczestnik zawodów jest zobowiązany przestrzegać zasad organizacyjnych ustalonych przez Organizatora oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa.
11.5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do jury. Niniejszy regulamin może ulec zmianie, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni.
12. Jury zawodów
Przewodniczący Jury: Dariusz Finster
Delegat techniczny: Dariusz Kafarowski
Dyrektor zawodów: Agnieszka Mendys
Kierownik trasy: Sebastian Kulczycki
13. Możliwość zakwaterowania:
Zakopane.
Wszystkie noclegi w ośrodku wypoczynkowym Kabel w Zakopanem zostały już zarezerwowane.
14. Możliwości kontaktu:
tel.:(+48)502898072
tel.:(+48) 662284020